1. 1
  narkata
  narkata
  4.995
 2. 2
  Impaler
  Impaler
  4.052
 3. 3
  scalman
  scalman
  4.008
 4. 4
  FUZA
  FUZA
  2.868
 5. 5
  Magnitas
  Magnitas
  2.852