Insette

Nostardamo pranašystės

Rekomenduojami pranešimai

Sveiki, čia yra laabai daug įdomių faktų apie šio žmogelio pranašystes. Aš paskaitęs vienais faktais tikiu, kitais - ne. O, jūs, ar tikit, ar - parašykite forume, ir pakomentuokite.

Straipsnis imtas iš - cmgroup.forumotion.com

 

 

Jis buvo labai apsišvietęs: puikiai išmanė matematiką, astronomiją, alchemiją, mediciną, literatūrą, mokėjo nemažai užsienio kalbų. Pats sirgo epilepsija ir širdies nepakankamumu.Savo pirmąsias pranašystes užrašė 1555 metais. Jas užšifruodavo eiliuotomis anagramomis (simboliais, metaforomis), todėl pranašystes aiškinti ir suprasti galima labai įvairiai.

 

.Jis įžvelgė žmonijos ateitį net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. reikia pripažinti kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.

1529 m. turkai apsiaučia Vieną.

1535 m. prancūzai atranda Kanadą.

1546 m. portugalai atranda Japoniją.

1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius.

1606 m. G.Galilėjaus mokymas.

1618 m. išrandamas termometras.

1763 m. atrandama garo mašina.

1773 m. sukuriamas oro balionas.

1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė.

1789 m. prancūzų revoliucija.

1795 m. atrandama elektra.

1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje.Maskvos gaisras.

1825 m. pirmojo geležinkelio statyba.

1844 m. išrandamas telegrafas.

1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija.

1867 m. išrandamas dinamitas.

1869 m. statomas Sueco kanalas.

1873 m. išrandama elektros lemputė.

1876 m. išrandamas telefonas.

1895 m. atrandami rentgeno spinduliai.

1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas.

1907 m. atsiranda cheminis ginklas.

1914 m. Pirmasis pasaulinis karas.

1917 m. Spalio perversmas Rusijoje.

1925 m. atsiranda televizija.

1933 m. Hitleris ateina į valdžią.

1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas.

1945 m. sukuriama atominė bomba.

1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą.

1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį.

Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, o prie jų toks ketureilis:

Į laisvę prasiverš gyva ugnis,

Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis:

Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys

Pelenais pavers du miestus Rytuose.

Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją?

Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį:

Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės

Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje

Pakils į nakties šviesulį,

Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis.

Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė “Apolono” programa.

Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus.

Jis sakė:

Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų,

Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos.

Visa tai įvyks tada,

kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę.

Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašauja valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų.

Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos:

Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje,

Ji atneš nelaimes žmonėms.

Po 13 metų atskris kometa,

Penkios naujos ligos pakirs žmoniją.

Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė “Sfinkso galva”, o po 13 metų – 1986 metais – Halio kometa.

Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškeriagys numatė ir techninius atradimus – povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą.

Nostradamusas apie XX amžių rašė:”Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs “begalviai” idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys “pragaro liepsna” ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!”.

Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes.

Jas išrikiavo ateičiai taip:

1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės.

1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą.

1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas.

2000 m. JAV – pasaulinio masto galiūnė.

Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga.

2006 m. Išrastas naujas gunklas. Musulmonai triumfuoja.

2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių.

2010 m. Karo pradžia. trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai- cheminis.

2011 m. Karo pasėkmė- visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą.

2014 m. Karo pasėkmių metai.Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys.

2016 m. Karas baigtas. Europa- be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai.

2018 m. Kinija- nauja pasaulio galiūnė.

2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė.

2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe.

2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai.

2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas.Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais.Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link.

2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas.

2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis.

2043 m. Pasaulio ekonomika klesti.

2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną.

2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys.

2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės.

2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami.

2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga- susenėjimas per keliolika sekundžių.

2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas.

2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį.

2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų.

2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu.

2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių Išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse.

2167 m. Naujos religijos užgimimas.

2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo Žemės.

2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba.

2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą

2196 m. Naujas Euroazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiams susimaišius atsiranda nauja rasė.

2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas.

2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu.

2256 m. Epidemija iš kosmoso. kosminis laivas į Žemę atskraidina nežinomos ligos virusus.Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu.

2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa.

2271 m. Konstanta “pi” pripažįstama neteisinga. tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse.

2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės.

2279 m. Energija iš “juodųjų skylių”. Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių.

2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių”

energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų.

2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti.

2292 m. Saulės kritinė būklė.

2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje.

2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys.

2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė.

2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie Žemės planetos iš Visatos centro.

2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas Žemės rajonų.

2371 m. Žemėje prasideda badas.

2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės.

2485 m. Išb*ėsusi Saulė panardina Žemę į prietemą.

3005 m. fatališki metai Žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į Žemę. Dalis Žemės atmosferos dingsta. Apie Žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista.

3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta.

kaip jau minėjau, Nostradamuso pranašystės akivaizdžiai pildosi(čia tos datos nuo 1555 m. iki 2006 metų, kurių nepaminėjau). tarp kitko, jis tiksliai išpranašavo ir savo mirties datą. Kaip bus ateityje, pamatysime mes arba mūsų palikuonys.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Na tu čia ir pasistengei žmogau...tiek prirašyti,tai ojojoj :whistling: nelabai kažkaip aš linkęs tikėti šiais jo postringavimais,nes NEĮMANOMA tokių dalykų nuspėti ir dar tūkstančiais metų į priekį...kita vertus,bent jau pagal jį dar turim laiko pagyventi,nes pagal majus tai jau tuoj užsiversim :)

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Kažkada skaičiau, man tai visai tikėtini tokie dalykai, gal ne visi absoliučiai, bet dalis įmanoma tikrai. Gi ir taip atspėjo ne vieną. :whistling: Žodžiu įdomu buvo skaityt pirmąjį kartą. Fantazija tada visam vakarui "užkūrė". :)

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Nu ka norit ta sakykit bet ,kad ir koks protingas busi niekaip negali nuspeti ateities.Tai tiesiog neimanoma speju cia tiesiog zmoniu kvailinimas.Nu niekaip galva nenesa kaip tai gali but.Cia tas pats kai per viena is Tv laidu rode ,kad zmogus moka apskaiciuoti mirties data Oh Come ON!.Manau jai ka ir atspejo tai yra tik atsitiktinumai.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Neblogas sci fi pack'as turim ateivių(ypač patiko Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. Šita frazė vos neiš filmų treilerių.), robotų-žmonių, mutantų, keliavimą laikų... Pagal mane norit gali iš visus rasti pranašysčiu kiek buvo po 9/11 jos pranašysčių, tie kurie norėti tikėti tuom visada ras iš kur tai ištraukti.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Ačiū labai už sugaištas 5min. mano gyvenimo. :whistling:

Redagavo Moo

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

kai kurie dalykai atrodo tiketini pagal metus, pvz organu auginimas ir zmoniu tapimas pusiau robotais, bet kai kurie atrodo apsurdiski.

nors is kur jam zinoti apie robotus, nes tada is vis tokiu dalyku net sugalvot negalima buvo, cia beekokia fantazija turejo turet zmogus ir dar ja sudeliot mazdaug logine seka, kas po ko bus israsta, beje apie ledynu tirpima tai cia is vis zinot neimanoma buvo, nes jie netirpo tais laikais, tokio suptratimo is vis nebuvo.

vis tiek viskas nebus kaip parasyta, bet panasumu tikrai yra, gal vieni anksciau bus gal kiti veliau, negalima teigti kad cia visiskos lempos.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

kai kurie dalykai atrodo tiketini pagal metus, pvz organu auginimas ir zmoniu tapimas pusiau robotais, bet kai kurie atrodo apsurdiski.

nors is kur jam zinoti apie robotus, nes tada is vis tokiu dalyku net sugalvot negalima buvo, cia beekokia fantazija turejo turet zmogus ir dar ja sudeliot mazdaug logine seka, kas po ko bus israsta, beje apie ledynu tirpima tai cia is vis zinot neimanoma buvo, nes jie netirpo tais laikais, tokio suptratimo is vis nebuvo.

vis tiek viskas nebus kaip parasyta, bet panasumu tikrai yra, gal vieni anksciau bus gal kiti veliau, negalima teigti kad cia visiskos lempos.

 

Laisvai jis galėjo žinoti apie robotus, nes jau Nostrodamo laikais buvo "robotų" čia gali pasiskaityti apie Da Vinci roboto sugalvota Redagavo Fisherman

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Wow, na nebloga fantazija turejo vyras, bet kelios prognozes tikrai pakele nuotaika. Nors po 2000 metu, ten jo pranasystes pildosi ne 95% o geriausiu atveju 5% tikslumu.

 

Ne nu tikrai topas, kuo toliau skaitau tuo linksmiau, reikes issisaugot si meno kurini!

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Nzn man tos pranasystes kaskaip viena po kitos kur eina net nesusirisa kaskaip ir nera logikos tarp ju :)seip kad kaskas su zeme bus tai tikiu, nes jau daba visokie drebejimai ir t.t vyksta,nors ir pries tai ju buvo :rofl:

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Man įdomu, kam Jūs puolat komentuoti visiškai tame nesigaudydami? :rofl: Tikit jūs ar ne tikit ir kodėl, įmanoma neįmanoma, kam tai įdomu?

Nostradamo pranašystės tikrai daugiau negu 5 procentus pasitvirtino ir tiek žinių. Savo pranašystes jis rašė ketureiliuose dėl to, kad paprasti dundukai nesuprastų ką turėjo omenį, nes tais laikais pranašystės buvo tolygu raganavimui - mirties bausmė. Ir dabar, mokslininkams nelabai ten gaunasi viską sudėlioti, tik po fakto užsidega jiems galvoje lemputė, kad va, Nostradamas tą ir turėjo omenį. O gal tiesiog perskaitoma tai, kas norima matyti. Todėl čia visas tas sąrašas greičiau iš oro ištrauktas, nei Nostradamo pranašystės tikrosios. Pasirodė ir Vangos pranašysčių sąrašas apie pasaulio likimą, bet maža smulkmena yra tame, kad ji apskritai apie pasaulio ateitį nepranašavo. Ji kalbėjo apie konkrečius žmones, gydė juos.

Apibendrinant, tokie sąrašai kaip šis, yra sukurti tokiems kaip Jūs, kuriems bile šnekėti, kažkuo pradėti tikėti ir t.t... Būtų kur kas įdomiau, kad tokios nesamonės jus paskatintų pasidomėti pačia šia asmenybe iš normalių literatūrinių šaltinių.

 

Tokio pranašo, kaip pavadinime užrašyta "Nostardamo" iš vis nebuvo.

 

Michel de Nostredame (Mišelis de Nostradamas)

Redagavo nobelis

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Kolega teigiate, jog susigaudote pranasystese? :rofl: Dabar klausimas pamastymui, kodel jo pranasystes iki dabartiniu metu tokios tikslios? Elementarus atsakymas: nostradamo pranasystes yra toks skystas nieko konkretuas nepasakantis vandenelis, jog bet koki ivyki (zinoma jau jam ivykus) galima nesunkiai pritempti prie jo vieno ar kito sedevro. Dabar idomumo delei stai 13 jo pranasysciu 2000 metams, kuri jusu nuomone aprase realius ivykius? :yes:

 

# And the empire of the Great Nerd of the West shall crumble, when the thinking machines are destroyed by two millenniums of insects.

 

# The Anti-Christ will lose in personal combat with a small purple purse-carrying being with a triangle on its head.

 

# The Empire of the Right shall be led by a simpleton who knoweth not the spelling of the fruits of the earth.

 

# Women will take fitness advice from a hyperactive frizzy-haired man of questionable heterosexuality.

 

# A man made of wood will lead the great nation of the eagle.

 

# Devastation, fire, sword, pillage befalls the Elephant and the two-faced cow known as Linda.

 

# In a town known as Slidell, in a place called Louisiana, in a country designated the United States, there will be an eatery referred to as Taco Bell, that will eventually fill a drive-thru order correctly.

 

# The one-gloved king of the land known as Pop will form an unholy union with a particularly naughty chimpanzee.

 

# A child will repeatedly conquer death, and his name shall be Kenny.

 

# Joy and happiness reign supreme as five billion people realize they'll never again have to listen to a much-despised song by an ex-Prince.

 

# Cubs win! Cubs win! Cubs win!

 

# A giant, fiery ball will drop from the skies onto the Square of Times in the New City of York, causing much screaming and shouting.

 

and the Number 1 Suprising Nostradamus Prediction for the Year 2000...

 

# As the new millennium approaches, morons will cry out and hoard large quantities of food.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Kolega teigiate, jog susigaudote pranasystese? :rofl: Dabar klausimas pamastymui, kodel jo pranasystes iki dabartiniu metu tokios tikslios? Elementarus atsakymas: nostradamo pranasystes yra toks skystas nieko konkretuas nepasakantis vandenelis, jog bet koki ivyki (zinoma jau jam ivykus) galima nesunkiai pritempti prie jo vieno ar kito sedevro. Dabar idomumo delei stai 13 jo pranasysciu 2000 metams, kuri jusu nuomone aprase realius ivykius? :yes:

 

Čia man skirtas postas?

Jei man, tai turbūt nelabai skaitei mano posto. Kur rašiau, kad esu pranašysčių kažkoks žinovas? Kur rašiau, kad jos visos tikslios? Gal praleidai paskaityti, kad kaip tik minėjau jo ketureilius, kurių beveik neįmanoma iššifruoti ir viskas, kas pateikiama visuomenėje, dažniausiai yra tam tikrų mokslininkų fantazijos vaisius.

 

Dėl bendro išprusimo galit paskaityti, blogiau nebus:

 

http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=83

 

O kam kuo tikėti ir kuo pasitikėti - ne man pasakoti.

 

Bet jei jau diskutuojat, tai bent postą normaliai perskaitykite ir atsakinėkite, nes internetinės varžybos "kas ironiškiau, protingiau parašys", manęs nedomina.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie pokalbio

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Įdėti kaip grynąjį tekstą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Naujausios temos

 • Naujausi pranešimai

  • Sveiki visi, turiu kelis klausimus apie XBOX.  Niekad nesu turėjęs Xbox, todėl labai tikiuosi kad atsiras žmonių kurie pokonsultuos Taigi planuoju pirkti Xbox Series S, ir pagrindinis klausimas dėl prenumeratos. Kiek domėjausi, prenumeratas dauguma perka iš Eneba. Pažiūrėjau ta Eneba, ten labai neaišku pasidarė dėl tų regionų. Visur parašyta “Lietuva yra netinkamas regionas aktyvacijai”. Tai kaip suprantu tiesiog kai registruosiu Xbox acc, turėsiu pasirinkti kitą regioną (jeigu taip, gal galit rekomenduoti kokį regioną geriau rinktis) ir tada jau kai pirksiu gamepass’a reikės žiūrėt kad ta prenumerata galima būtų aktyvuoti tame regione kurį aš pasirinkau kai registravau xbox paskyra?  Ir antras klausimas - Eneba prie visų gamepass pasiulymu parašyta “Tinkamas: Xbox One ir Xbox series X”. Jeigu pas mane bus Xbox series S? Aš galėsiu aktyvuot prenumerata? Ar čia rimtai tas prenumeratas galima bus aktyvuot tik ant Xbox one ir Series X?  Iš anksto ačiū už atsakymus 🙏🏼  
  • Turiu Viaplay. ruskių kalbos pasirinkima siūlo, apie lietuviška įgarsinima nėra kalbos. 😅  O jie koncentruotai atėjo į mūsų rinka. Kai kancelinsiu paslauga, parašysiu apie šita jiems riebiai.
  • ryzen9 5900x. motinine msi b550 gaming,ram 64gb 3200mhz,rtx 3070ti,maitinimas 1000w man cia labiau i sioki toki detaliu kratini panasu. proces HI motinine MID, ramo kuo daugiau, bet leto ir nesvarbu ar isvis tiek reikia. vaizdas MID, hdd neaisku, PSU 1000.. ir kam tiek reikia? softas irgi neaisku koks, o ir siaip daug neaiskumu, bet biski per letai dirba ir palagina    
  • Jie jau yra rimtai įsijungę. Kad developeriai pradėtu kurti daugiau ir kokybiškesnių žaidimų reikia ir atitinkamų devaisų pardavimo kiekio. Užburtas ratas gaunasi. Man tai atrodo kad apskritai priklauso ar tau reikia to VR ar ne. Nes buvo žmonių kurie labai noriai ir pirmąją kartą pirkdavo. Jeigu reiki, tuomet pirksi. Aš tai norečiau pabandyt. Dar priklausys nuo to už kiek pardavinės juos.  
  • Kazkaip netikiu ir situo sony bandymu. tam, kad tai pasiteisintu reiktu, kad zaidimu kurejai rimciau ziuretu i tai. o daba tik keli AAA zaidimai palaikomi. manau. kad tam jog tai pasikeistu reiktu, kad ir PC bei microsoftas rimtai isijungtu. Tada developeriai pradetu matyt, kad is to galima uzdirbt ir pradetu kazka rimtesnio leist. o iki tol tai vel bus gal tik keli geri zaidimai
 • 28 Dizainas

  1. 1. Ar patinka naujasis PlayManija.lt dizainas?


   • Taip
   • Ne
  2. 2. Kurį dizainą nuo šiol naudosite?


   • PlayManija.lt 4.0
   • PlayManija.lt 3.5 Reboot
   • RetroManija
   • Laukiu PlayManija.lt 4.0 „dark mode“

 • Naujausios viktorinos